choose your language

04532821110

نمایندگی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران گروه آرکان در سال 1398 با گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی کانون جانگردی و اتومبیل رانی موفق به دریافت صدور مجوز بین المللی رانندگی گردید . و با توجه به این که شهرستان مرزی بیله سوار با کشور آذربایجان هم مرز بوده و یکی از مرزهای مهم کشور و دروازه CIS می باشد و سالانه به تعداد چشم گیری کامیون های ترانزیتی و سواری شخصی توریستی از مرز تردد میکند. باتوجه به این که دفتر آرکان گشت ارتباط مستقیمی با رانندگان ترانزیتی و مسافران توریستی دارد قادر به صدورمجوز رانندگی بین المللی را دارد و همچنین این دفتر در نظر دارد پس از گذراندن دوره آموزشی و دریافت مجوز با امکانات و پتانسیلی که دارا میباشد قادر به صدور تریپ تیک و خدمات تعویض پلاک بین المللی را دارد.

برخی از خدمات ما ؛

صدور مجوز رانندگی بین المللی

صدور تریپ تیک

خدمات تعویض پلاک بین المللی

جهت مشاوره با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

09170181110 – 09170131110 – 04532821110

all rights reserved © 2022   –  ArkanTeam.com

all rights reserved © 2022   –  ArkanTeam.com